خدمات و هزینه‌ها

ترجمه رسمی

Created with Sketch.

کارت‌های شناسایی (گواهی‌نامه، کارت ملی، کارت خدمت وظیفه)       ۳۵ یورو
شناسنامه                                                                                 ۴۵ یورو
عقدنامه                                                                                    ۶۵ یورو
گواهی‌نامه‌های تحصیلی (دیپلم، کارشناسی و الخ)                         ۴۵ یورو 
ریز نمرات                                                                              از ۷۰ یورو

ترجمه غیر رسمی

Created with Sketch.

از ۱.۵۵ یورو برای هر خط
تماس با من

ترجمه حضوری ـ شفاهی

Created with Sketch.

از ۵۰ یورو برای هر ساعت
تماس با من