آرش گیتو

مترجم رسمی زبان فارسی در ایالت شلزویگ هولشتاین آلمان


معرفی

 در سال ۱۳۵۹ در تهران متولد شدم. کارشناس علوم  سیاسی از دانشگاه تهران و حقوق قضایی از دانشگاه آزاد هستم. بعد از مهاجرت در دانشگاه کیل  مردم‌شناسی و اسلام‌شناسی خواندم و در اسلام‌شناسی دکترا گرفتم. از سال ۲۰۲۰ در کنار کار در دانشگاه به کار ترجمه مشغولم 

خدمات و هزینه‌ها

ترجمه رسمی

Created with Sketch.

کارت‌های شناسایی (گواهی‌نامه، کارت ملی، کارت خدمت وظیفه)       ۳۵ یورو
شناسنامه                                                                                 ۴۵ یورو
عقدنامه                                                                                    ۶۵ یورو
گواهی‌نامه‌های تحصیلی (دیپلم، کارشناسی و الخ)                         ۴۵ یورو 
ریز نمرات                                                                              از ۷۰ یورو

ترجمه غیر رسمی

Created with Sketch.

از ۱.۵۵ یورو برای هر خط
تماس با من

ترجمه حضوری ـ شفاهی

Created with Sketch.

از ۵۰ یورو برای هر ساعت
تماس با من

تماس

Telefon: 0162 104 0006
Email: [email protected]

Deutschland

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden.